Pieczętowanie PDF/PAdES

Konfiguracja procesu PAdES opartego o FILESYSTEM

Dokumentacja ta ma na celu opisanie konfiguracji procesu podpisu cyfrowego przy użyciu aplikacji SIGNIUS Seal Client. Poniżej przykład dla konfiguracji procesu dla podpisu PAdES w oparciu o FILESYSTEM (system plików).

Utworzenie Nowego Procesu

Podobnie jak przy konfiguracji XAdES, rozpoczynamy od zakładki Processes i tworzymy nowy proces klikając zielony przycisk z plusem.

Nadanie Nazwy Procesu

W polu nazwy procesu wpisujemy XAdES, co będzie oznaczać proces służący do podpisywania plików .PDF.

Wybór Metody Komunikacji

Z rozwijanej listy w polu API form wybieramy FILESYSTEM, co oznacza, że komunikacja z usługą podpisu będzie odbywać się przez lokalny system plików (katalog wymiany)

Wybór Formatu Podpisu

W sekcji Signature format wybieramy PAdES_BES z rozwijanego menu, co jest formatem podpisu przeznaczonym dla plików .PDF.

Określenie Lokalizacji dla Share Folder

Tworzymy katalog C:/tmp/PAdES na dysku systemowym, który posłuży jako folder współdzielony dla procesu podpisu. (lokalizacja dowolna, dla przykładu stworzony został taki folder)

Zapisanie Procesu

Proces jest zapisywany przy użyciu przycisku w kształcie dyskietki.

Uruchomienie Procesu

Przechodzimy do zakładki "Service Status" i uruchamiamy proces.

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację dla procesu PADES z powyższymi danymi:

Testowanie Procesu PAdES

Uruchomienie Serwisu

Po uruchomieniu serwisu przechodzimy do wcześniej określonej lokalizacji np. C:\tmp\PAdES

Przygotowanie Dokumentu

Wybieramy dokument z rozszerzeniem .pdf do podpisania.

Użycie Folderów do Podpisu

Dokument .pdf umieszczamy w folderze in. Po krótkim czasie dokument znika z folderu in i pojawia się jako podpisany w folderze out. W przypadku błędów w procesie podpisywania dokument pojawi się w folderze "err"

Last updated