Pieczętowanie XML/XAdES

Konfiguracja procesu XAdES opartego o REST

Dokumentacja ta ma na celu opisanie konfiguracji procesu podpisu cyfrowego przy użyciu aplikacji SIGNIUS Seal Client. Poniżej przedstawiono przykład konfiguracji procesu dla podpisu XAdES w oparciu o REST.

Utworzenie Nowego Procesu

Po nawiązaniu połączenia z usługą, użytkownik jest automatycznie przenoszony do zakładki Processes. Aby utworzyć nowy proces, należy kliknąć zielony przycisk z plusem.

Nadanie Nazwy Procesu

W polu nazwy procesu wpisujemy XAdES, co będzie oznaczać proces służący do podpisywania plików .XML.

Wybór Metody Komunikacji

Z rozwijanej listy w polu API form wybieramy REST, co oznacza, że komunikacja z usługą podpisu będzie odbywać się przez REST API.

Wybór Formatu Podpisu

W sekcji Signature format wybieramy XAdES_BES z rozwijanego menu, co jest formatem podpisu przeznaczonym dla plików .XML.

Zaznaczenie Signature Detached

Podpis nie jest wbudowany bezpośrednio w dokument, ale jest przechowywany osobno.

Zapisanie Procesu

Po wprowadzeniu wszystkich danych, proces jest zapisywany przy użyciu przycisku w kształcie dyskietki.

Uruchomienie Procesu

Przechodzimy do zakładki "Service Status" i uruchamiamy service, co pozwoli na podpisywanie dokumentów.

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację dla procesu XAdES z powyższymi danymi:

Last updated