Wstęp

Aplikacja SIGNIUS Harmony Desktop służy do podpisywania dokumentów podpisami kwalifikowanymi z wykorzystaniem SIGNIUS Harmony API. Wykożystuje dane z portalu SIGNIUS Professional do podpisywania i rozliczania liczby podpisów. Aplikacja działa w trayu.

Dzięki tej dokumentacji dowiesz się jak:

  • Zainstalować aplikację SIGNIUS Harmony Desktop .

  • Zalogować się do niej.

  • Podpisywać dokumenty PDF, WORD, PAdES (PDF w SECUREDOC), XAdES (XML w SECUREDOC).

Last updated